95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel

  • Print

 

ชื่อเพลง (ภาษาไทย) :  องค์ราชาของดวงใจ

ชื่อเพลง (ภาษาอังกฤษ) : King of my heart

ผู้แต่ง :   John Mark McMillan, Sarah McMillan

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง :  

ดาวน์โหลด MP3 :  

 

 

Intro : A

          A
1. องค์ราชาของดวงใจ

Let the King of my heart

         D            A
เป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไป

Be the mountain where I run

     F#m                E
แหล่งน้าเมื่อฉันกระหาย

The fountain I drink from

               D         A

เป็นเสียงเพลงของฉัน

Oh, He is my song 

         A
องค์ราชาของดวงใจ

Let the King of my heart

          D                 A

เป็นร่มเงาที่ซ่อนพ้นภัย

Be the shadow where I hide

      F#m        E
ไถ่ถอนชีวิตเป็นไท

The ransom for my life

          D             A
เป็นเสียงเพลงของฉัน

Oh, He is my song

               F#m    E        D          A

** พระองค์ดี        ดี        โอว....
You are good good. Oh ….

F#m    E     D     A 

พระองค์ดี      ดี    โอว....

You are good good. Oh ….

 

 

              A

2. องค์ราชาของดวงใจ
Let the King of my heart


            D                A
เป็นดังสายลมพัดเรือใบ
Be the wind inside my sails

   F#m       E
สมอที่ยึดมั่นใจ
The anchor in the waves

               D          A

เป็นเสียงเพลงของฉัน
Oh, He is my song

         A

องค์ราชา ของดวงใจ

Let the King of my heart
          D                      A

เป็นดังไฟไหลเวียนในฉัน
Be the fire inside my veins

   F#m           E

เป็นเสียงสะท้อนคืนวัน
The echo of my days
               D         A
เป็นเสียงเพลงของฉัน
Oh, He is my song

  F#m          E
B. เพราะพระองค์ไม่เคย

You're never gonna let
     D                    A
ไม่เคยทำให้เราเสียใจ
Never gonna let me down

คีย์อื่น: Bb

ข้อBB : สดด. 118:14 100:5