34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt

  • Print

ชื่อเพลง (ภาษาไทย) : ฉันเห็นสวรรค์

ชื่อเพลง (ภาษาอังกฤษ) : I see heaven

ผู้แต่ง : Bryan and Katie Torwalt

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง :

ดาวน์โหลด MP3 :        

 
 

 INTRO :   |  G  |  C  |  G  |  C  |

  G          C                   G/B      C
1. ฉันเห็นสวรรค์ ได้เคลื่อนมาที่นี่
   I see haven invading this place        
 G            C                    G/B             C
   ฉันเห็นทูตสวรรค์ สรรเสริญ นามพระองค์วิสุทธิ์
   I see angels, praising Your holy name        
   G/B                     C
   ฉันร้องสรรเสริญ ฉันร้องสรรเสริญ
  And I sing praises.  I sing praises        
  G/B                              C
   ฉันยกยอพระเกียรติ ให้พระเยซู
   I give You honor.  Worthy Jesus        
            
  G            C        G/B          C
2. ฉันเห็นพระสิริ เทลงมา ที่นี่
    I see glory falling in this place        
  G            C                         G/B    C            
    ฉันเห็นการเยียวยา ความหวังใจ ฟื้นขึ้นมาใหม่        
    I see hope restored, healing of all diseases        
    G/B                      C
    ฉันร้องสรรเสริญ ฉันร้องสรรเสริญ
    And I sing praises.  I sing praises        
   G/B                        C
   ฉันยกยอพระเกียรติ ให้พระเยซู
   I give You honor.  Worthy Jesus      

 
   G
**ฉันจึงสรรเสริญ และถวายพระเกียรติ
    We give You praise.  And all of the honor             

  C                                                    
    พระเจ้าของฉัน ด้วยชีวิตทั้งหมด
    You are our God.  The one we live for                                                
  G/B                                   C
    ฉันจึงสรรเสริญ และถวายพระสิริ (x2)
    We give You praise.  And all of the glory, God                                                
                G  C             G/B   C
    ถวายพระสิริ    ถวายพระสิริ
    All of the glory.  All of the glory                                                
                                                    
   Am7      G/B        C
 B.ขอทรงสถิต ณ ที่นี่
    Let Your presence fill this place                                                
                  G  D/F#  Am7
   โปรดเคลื่อนสวรรค์
   Let heaven come                                                
                                    

              G/B                          C
   ทูตสวรรค์พระองค์เคลื่อนพล
   Let Your angels be released                                                

                  G  D/F#    Am7
    โปรดเคลื่อนสวรรค์
     Let heaven come                                                
                   G/B         C
     เราทั้งหลาย นมัสการ
     We will worship at Your feet                                                
                   G   D/F#   Am7
     โปรดเคลื่อนสวรรค์
     Let heaven come                                                
                                          
                 G/B                      C
    ขอได้พบพระพักตร์พระองค์
    Face to face we want to meet                                                
                  G   D/F#   Am7
    โปรดเคลื่อนสวรรค์
    Let heaven come