ramdom02.jpg

What's TOV

ยินดีต้อนรับ พี่น้องทุกท่านครับ  เว็บไซต์ Thailand One Voice (TOV)  ขอร่วมรับใช้พระเจ้ากับทุกๆ คน ด้วยภาระใจที่อยากจะเห็นการนมัสการในประเทศไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้เนื้อเพลงแปลเนื้อเดียวกัน และใช้เพลงแต่งร่วมกัน

 ก่อนพระเจ้าจะให้นิมิตภาระใจกับผม ในเดือนตุลาคม 2009 ผมเกิดความอึดอัดใจในฝ่ายวิญญาณ (Holy Discontent) ที่พบว่า ในประเทศไทยมีการแปลเพลงกันหลากหลายเนื้อเพลง ทำให้หลายๆ ครั้งที่คริสเตียนไทยมารวมตัวกันนมัสการ มันเหมือนกับเรามากันจากหลายค่าย มันมีกำแพงบางๆ ขึ้นมาก็เพราะเนื้อเพลงแปลเหล่านี้ที่แตกต่างกัน  ทั้งที่ เราต่างเป็นพระกายเดียวกัน มีพระเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระวิญญาณองค์เดียวกัน (เอเฟซัส 4.1-6)

พระเจ้าจึงให้นิมิตกับผมและ TOV เพื่อจะโบกธงรบในสงครามฝ่ายวิญญาณ มารซาตานได้ใช้กลยุทธประสบความสำเร็จกับประเทศไทยมานานพอแล้ว มันทำให้คริสเตียนนมัสการกันไปคนละทางด้วยเนื้อร้องที่หลากหลายเวอร์ชัน  ถึงเวลาแล้วครับ ที่คริสเตียนไทยจะกลับมาตื่นตัว และจับมือกัน รวมพลังการสรรเสริญนมัสการให้เป็นหนึ่งเดียว  นมัสการพระเจ้าเป็นเสียงเดียวกัน ประกาศชัยชนะเหนือมารซาตานร่วมกัน

 พระเจ้ากำลังทำการยิ่งใหญ่เหนือประเทศไทย ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคสุดท้าย และจากคำพยากรณ์โดยผู้เผยพระวจนะระดับโลก ผมเชื่อว่าคริสเตียนไทยต้องตอบสนองการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณแบบบูรณาการ คือ พร้อมเพรียงกันในทุกด้าน  ทั้งด้านการรับใช้ร่วมกัน การอธิษฐานร่วมกัน และถึงเวลาของการนมัสการร่วมกันด้วยเช่นเดียวกัน

ขอเชิญพี่น้องทุก ท่านแวะเวียนมาเป็นประจำนะครับ ที่นี่จะเป็นชุมชนคริสเตียนออนไลน์เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ  อย่าลืม ฝากอีเมลไว้เพื่อการติดต่ออัพเดตข่าวสารทุกเวลานะครับ  ขอพระเจ้าอวยพระพร