ramdom02.jpg
Display # 
Title Hits
105. สร้างชีวิต (Build my life) - Housefire 9155
104. เมื่อพระองค์ดำเนินเข้ามา (When You walk into the room) - Brian & Katie torwalt 4445
103. เพียงผู้เดียว (One Thing) - Hillsong 6109
102. จอมราชา พระผู้ไถ่ (Lion and the Lamb) - Bethel 6433
101. ใช่และเอเมน (Yes and Amen) - Chris Tomlin 7455
100. เสมอไป นิจนิรันดร์ (Always forever) - Phil Whickham 5687
99. คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) - Phil Wickham 11671
98. อยู่ในสายธาร (In the river) - Jesus Culture 3687
97. ฉันมีเสรี (Freedom) - Bethel 5118
96. ที่ประทับคือสวรรค์ของฉัน (Your presence is heaven to me ) - Israel Houghton 6154
95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel 15257
94. พ่อผู้แสนดี (Good good Father ) - Housefire 13198
93. พระเยซู เรารักพระองค์ (Jesus we love You) - Bethel 5504
92 . เร้าภายใน (Wake) - Hillsong 10236
91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - David Paden 6936
90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech 8454
89. ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) - Bethel 31390
88. ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) - Vertical Worship 5745
87. ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) - Hillsong 9134
86. ให้พระองค์หมด (Give it all) - Bethel 4765
85. พระองค์ดี (You are good) - Bethel 13503
84. เสียงร้องของสิงห์แห่งยูดาห์ (The Roar) - Chirs Tomlin 4391
83. เสรีภาพมาครอบครอง (Freedom reigns) - Jesus Culture 3792
82. โปรดปลุกวิญญาณ (Awake My Soul) - Chris Tomlin 6107
81. ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) - Chris Tomlin 4088
80. กางเขน (The Cross) - Bethel 5405
79. ที่ลึกร้องเรียก (Deep cries out) --- Bethel 10952
78. บทเพลงโยเซฟ (Joseph's Song) --- Steve Swanson 5943
77. ต่อพระนาม (At Your name) --- Phil Whickham 10178
76. สร้างแผ่นดินพระองค์ (Build Your kingdom here) --- Rend Collective 5770
75. ขอไฟจุดโหม (Consuming Fire) --- Tim Hughes 9612
74. ฝนเทมา (Let It Rain) --- Jesus Culture 10117
73. ตลอดนิรันดร์ (Forevermore) --- Jesus Culture 5631
72. ต้องการเพียงพระองค์ (I just want You more) --- Bethel 7642
71. ชื่นชมยินดี (Joyful Joyful) --- IHOP 6302
70. ต่อหน้าองค์พระเจ้า ( Here in Your presence ) --- New Life Worship 9643
69. ชาโลม เยรูซาเล็ม (Shalom Jerusalem) --- Paul Wilbur 7361
68. เปิดออก (Fling Wide) --- Misty Edwards 7259
67. บัพติศมาดวงใจ (Baptize My Heart) --- Misty Edwards 5801
66. โปรดฟังจากสวรรค์ (Hear us from Heaven) --- Jared Anderson 5010
65. พระองค์คือพระยาห์เวห์ (He is Yahweh) --- Vineyard 7073
64. ควรคู่คำสรรเสริญ (Worthy of it all) --- David Brymer 17634
63. พระองค์งดงาม (Beautiful) --- Phil Whickham 15954
62. พระวิญญาณเทฝนมา (Holy Spirit Rain Down) - Hillsong 6481
61. ฉันหลงรักในการทรงสถิต (I'm a lover of Your presence) --- Bryan & Katie Torwalt 7859
60. ขอทรงเติมเต็ม (Fill me up) --- Jesus Culture 7202
59. พระวิญญาณเทมา ( Spirit Break Out ) --- Jesus Culture 9703
58. ทรงพระชนม์ (Alive) --- Jesus Culture 7045
57. ไฟที่ไม่มีดับ (Fire never sleeps) --- Jesus Culture w Martin Smith 5995
56. ราชาเหนือฟ้าสวรรค์ (King of Heaven) --- Paul Baloche 19893
55. ให้ใกล้อีก (Closer) --- Amanda Cook 10822
54. ไม่เคยหยุดยั้ง (You won't relent) --- Misty Edwards 9029
53. ขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ออก (Rend) --- Misty Edwards 4165
52. ที่ใดพระวิญญาณพระองค์อยู่ (Where the Spirit of the Lord is) --- Chris Tomlin 6206
51. รักพระองค์เทลงมา (Love came down) --- Bethel 13002
50. ฉันจึงไม่กลัว (Whom shall I fear - God of Angel Armies) --- Chris Tomlin 10391
49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe 12432
48. ทรงมีชัย (Overcome) --- Jeremy Camp 6272
47. บทเพลงแห่งวิวรณ์ (Revelation Song) --- Kari Jobe 7835
46. จุดดวงไฟ (Set a Fire) --- Will Reagan 17928
45. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) --- Bethel 23845
44. พระเจ้าสามารถ (God is able) --- Hillsong 11180
43. ให้โลกได้รู้ (Rooftops) --- Jesus Culture 19046
42. สรรเสริญพระองค์ (O Praise Him) --- David Crowder Band 5435
41. หักโซ่ตรวนจองจำ (Break Every Chain) --- Jesus Culture 31145
40. ราชาแห่งพระสิริ (King of Glory) --- Jesus Culture 16926
39. สวรรค์โห่ร้อง (Let Heaven Shout) --- Jessie Rogers 9022
38. พระองค์ไป ฉันจะไป (Where You go, I go) -- Brian Johnson & Jon Mohr 7360
37. พระสิริพระองค์เคลื่อนมา (Shekinah Glory) - Cory Asbury * 16324
36. พระวิญญาณ (Holy Spirit) --- Bryan and Katie Torwalt 26767
35. เต็มด้วยสง่าราศี (Glorious) --- Bryan and Katie Torwalt 6428
34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt 7182
33.พระองค์ทำสิ่งนี้ (This is what You do) --- Bethel Church 6661
32. พระเยซูศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Jesus be the center of it all ) --- Israel Houghton & Micah Massey 9964
31. พระนามพระเยซู (The Name of Jesus) --- Chris Tomlin 14558
30. ชื่นชม ยินดี ธิดาแห่งศิโยน (Roni Roni Bat Zion) --- David Loden 5835
29. พระเจ้าลุกขึ้น (Let God arise) --- Paul Wilbur 4307
28. พระเจ้าครอบครองที่นี่ (Our God Reigns Here) --- John Waller 7141
27. เราหวงแหนเจ้า โอ้ ศิโยน (Zealous over Zion) --- Ted Pierce 7070
26. เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) --- Laura Story 8970
25. นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) --- Steve Swanson 11040
24. ฉันเป็นใคร (Who Am I) --- Casting Crowns 25541
23. ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading my sorrows) --- Darrell Evans 8060
22. ยาห์เวห์ (Yahweh) --- Hillsong 10339
21. แอ็กนัส เดอี (Agnus Dei) --- Michael W. Smith 9058
20. บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม (Daughters of Jerusalem) --- David Brymer 5849
19. ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) --- Paul Wilbur 8207
18. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afraid) --- Paul Wilbur 13974
17. ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) --- Planetshakers 18781
16. มุ่งตรงไป (Run) --- Hillsong 5750
15. เพื่อนของพระเจ้า (Friend of God) --- Israel Houghton 6156
14. เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) --- Kathryn Scott 6404
13. เชิญมาเต้นรำ (Dance With Me) --- Chris Dupre 6719
12. ทุกวัน (All Day) --- Hillsong 6343
11. Desert Song --- Hillsong 12370
10. ทรงสมควรสรรเสริญ (Worthy is the Lamb) --- Hillsong 12734
9. พระเจ้าของเรา (Our God) --- Chris Tomlin 38306
8. ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) --- Hillsong 7749
7. ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) --- Hillsong 7334
6. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) --- Martin Smith 8588
5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) --- Chris Tomlin 41129
4. วางชีวิต (We Fall Down) --- Chris Tomlin 8720
3. โฮซันนา (Hosanna) - Hillsong 34178
2. องค์ผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) --- Marc Byrd, Steve Hindalong 7508
1. ชั่วนิรันดร์ (Forever) --- Chris Tomlin 15069