ramdom06.jpg
Display # 
Title Hits
105. สร้างชีวิต (Build my life) - Housefire 13136
104. เมื่อพระองค์ดำเนินเข้ามา (When You walk into the room) - Brian & Katie torwalt 5968
103. เพียงผู้เดียว (One Thing) - Hillsong 7994
102. จอมราชา พระผู้ไถ่ (Lion and the Lamb) - Bethel 8529
101. ใช่และเอเมน (Yes and Amen) - Chris Tomlin 9899
100. เสมอไป นิจนิรันดร์ (Always forever) - Phil Whickham 6681
99. คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) - Phil Wickham 14868
98. อยู่ในสายธาร (In the river) - Jesus Culture 4563
97. ฉันมีเสรี (Freedom) - Bethel 6196
96. ที่ประทับคือสวรรค์ของฉัน (Your presence is heaven to me ) - Israel Houghton 7266
95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel 18586
94. พ่อผู้แสนดี (Good good Father ) - Housefire 15228
93. พระเยซู เรารักพระองค์ (Jesus we love You) - Bethel 6751
92 . เร้าภายใน (Wake) - Hillsong 11963
91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - David Paden 7994
90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech 10625
89. ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) - Bethel 40514
88. ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) - Vertical Worship 6796
87. ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) - Hillsong 11312
86. ให้พระองค์หมด (Give it all) - Bethel 5792
85. พระองค์ดี (You are good) - Bethel 17211
84. เสียงร้องของสิงห์แห่งยูดาห์ (The Roar) - Chirs Tomlin 5294
83. เสรีภาพมาครอบครอง (Freedom reigns) - Jesus Culture 4560
82. โปรดปลุกวิญญาณ (Awake My Soul) - Chris Tomlin 7487
81. ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) - Chris Tomlin 4878
80. กางเขน (The Cross) - Bethel 6282
79. ที่ลึกร้องเรียก (Deep cries out) --- Bethel 12901
78. บทเพลงโยเซฟ (Joseph's Song) --- Steve Swanson 6809
77. ต่อพระนาม (At Your name) --- Phil Whickham 11368
76. สร้างแผ่นดินพระองค์ (Build Your kingdom here) --- Rend Collective 6636
75. ขอไฟจุดโหม (Consuming Fire) --- Tim Hughes 11625
74. ฝนเทมา (Let It Rain) --- Jesus Culture 11669
73. ตลอดนิรันดร์ (Forevermore) --- Jesus Culture 6537
72. ต้องการเพียงพระองค์ (I just want You more) --- Bethel 8666
71. ชื่นชมยินดี (Joyful Joyful) --- IHOP 7432
70. ต่อหน้าองค์พระเจ้า ( Here in Your presence ) --- New Life Worship 11017
69. ชาโลม เยรูซาเล็ม (Shalom Jerusalem) --- Paul Wilbur 8533
68. เปิดออก (Fling Wide) --- Misty Edwards 8169
67. บัพติศมาดวงใจ (Baptize My Heart) --- Misty Edwards 6710
66. โปรดฟังจากสวรรค์ (Hear us from Heaven) --- Jared Anderson 5611
65. พระองค์คือพระยาห์เวห์ (He is Yahweh) --- Vineyard 8165
64. ควรคู่คำสรรเสริญ (Worthy of it all) --- David Brymer 21953
63. พระองค์งดงาม (Beautiful) --- Phil Whickham 18707
62. พระวิญญาณเทฝนมา (Holy Spirit Rain Down) - Hillsong 7302
61. ฉันหลงรักในการทรงสถิต (I'm a lover of Your presence) --- Bryan & Katie Torwalt 9309
60. ขอทรงเติมเต็ม (Fill me up) --- Jesus Culture 8290
59. พระวิญญาณเทมา ( Spirit Break Out ) --- Jesus Culture 11258
58. ทรงพระชนม์ (Alive) --- Jesus Culture 8082
57. ไฟที่ไม่มีดับ (Fire never sleeps) --- Jesus Culture w Martin Smith 6747
56. ราชาเหนือฟ้าสวรรค์ (King of Heaven) --- Paul Baloche 23655
55. ให้ใกล้อีก (Closer) --- Amanda Cook 12438
54. ไม่เคยหยุดยั้ง (You won't relent) --- Misty Edwards 10087
53. ขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ออก (Rend) --- Misty Edwards 4695
52. ที่ใดพระวิญญาณพระองค์อยู่ (Where the Spirit of the Lord is) --- Chris Tomlin 6834
51. รักพระองค์เทลงมา (Love came down) --- Bethel 14571
50. ฉันจึงไม่กลัว (Whom shall I fear - God of Angel Armies) --- Chris Tomlin 11452
49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe 14201
48. ทรงมีชัย (Overcome) --- Jeremy Camp 7500
47. บทเพลงแห่งวิวรณ์ (Revelation Song) --- Kari Jobe 8961
46. จุดดวงไฟ (Set a Fire) --- Will Reagan 21031
45. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) --- Bethel 28112
44. พระเจ้าสามารถ (God is able) --- Hillsong 12675
43. ให้โลกได้รู้ (Rooftops) --- Jesus Culture 21427
42. สรรเสริญพระองค์ (O Praise Him) --- David Crowder Band 6076
41. หักโซ่ตรวนจองจำ (Break Every Chain) --- Jesus Culture 37116
40. ราชาแห่งพระสิริ (King of Glory) --- Jesus Culture 18740
39. สวรรค์โห่ร้อง (Let Heaven Shout) --- Jessie Rogers 10041
38. พระองค์ไป ฉันจะไป (Where You go, I go) -- Brian Johnson & Jon Mohr 8160
37. พระสิริพระองค์เคลื่อนมา (Shekinah Glory) - Cory Asbury * 18712
36. พระวิญญาณ (Holy Spirit) --- Bryan and Katie Torwalt 32043
35. เต็มด้วยสง่าราศี (Glorious) --- Bryan and Katie Torwalt 7095
34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt 8046
33.พระองค์ทำสิ่งนี้ (This is what You do) --- Bethel Church 7514
32. พระเยซูศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Jesus be the center of it all ) --- Israel Houghton & Micah Massey 11737
31. พระนามพระเยซู (The Name of Jesus) --- Chris Tomlin 17419
30. ชื่นชม ยินดี ธิดาแห่งศิโยน (Roni Roni Bat Zion) --- David Loden 6448
29. พระเจ้าลุกขึ้น (Let God arise) --- Paul Wilbur 4847
28. พระเจ้าครอบครองที่นี่ (Our God Reigns Here) --- John Waller 7939
27. เราหวงแหนเจ้า โอ้ ศิโยน (Zealous over Zion) --- Ted Pierce 7664
26. เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) --- Laura Story 10167
25. นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) --- Steve Swanson 12487
24. ฉันเป็นใคร (Who Am I) --- Casting Crowns 29368
23. ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading my sorrows) --- Darrell Evans 9442
22. ยาห์เวห์ (Yahweh) --- Hillsong 12077
21. แอ็กนัส เดอี (Agnus Dei) --- Michael W. Smith 10535
20. บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม (Daughters of Jerusalem) --- David Brymer 6802
19. ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) --- Paul Wilbur 9435
18. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afraid) --- Paul Wilbur 16391
17. ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) --- Planetshakers 22324
16. มุ่งตรงไป (Run) --- Hillsong 6794
15. เพื่อนของพระเจ้า (Friend of God) --- Israel Houghton 7166
14. เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) --- Kathryn Scott 7611
13. เชิญมาเต้นรำ (Dance With Me) --- Chris Dupre 7895
12. ทุกวัน (All Day) --- Hillsong 7305
11. Desert Song --- Hillsong 13863
10. ทรงสมควรสรรเสริญ (Worthy is the Lamb) --- Hillsong 14901
9. พระเจ้าของเรา (Our God) --- Chris Tomlin 44721
8. ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) --- Hillsong 8820
7. ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) --- Hillsong 8417
6. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) --- Martin Smith 9797
5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) --- Chris Tomlin 48060
4. วางชีวิต (We Fall Down) --- Chris Tomlin 9966
3. โฮซันนา (Hosanna) - Hillsong 42449
2. องค์ผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) --- Marc Byrd, Steve Hindalong 8488
1. ชั่วนิรันดร์ (Forever) --- Chris Tomlin 17389