ramdom18.jpg
Display # 
Title Hits
105. สร้างชีวิต (Build my life) - Housefire 10890
104. เมื่อพระองค์ดำเนินเข้ามา (When You walk into the room) - Brian & Katie torwalt 5084
103. เพียงผู้เดียว (One Thing) - Hillsong 6862
102. จอมราชา พระผู้ไถ่ (Lion and the Lamb) - Bethel 7272
101. ใช่และเอเมน (Yes and Amen) - Chris Tomlin 8458
100. เสมอไป นิจนิรันดร์ (Always forever) - Phil Whickham 6160
99. คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) - Phil Wickham 13048
98. อยู่ในสายธาร (In the river) - Jesus Culture 4078
97. ฉันมีเสรี (Freedom) - Bethel 5541
96. ที่ประทับคือสวรรค์ของฉัน (Your presence is heaven to me ) - Israel Houghton 6605
95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel 16854
94. พ่อผู้แสนดี (Good good Father ) - Housefire 14097
93. พระเยซู เรารักพระองค์ (Jesus we love You) - Bethel 6040
92 . เร้าภายใน (Wake) - Hillsong 10853
91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - David Paden 7337
90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech 9324
89. ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) - Bethel 35062
88. ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) - Vertical Worship 6176
87. ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) - Hillsong 10059
86. ให้พระองค์หมด (Give it all) - Bethel 5156
85. พระองค์ดี (You are good) - Bethel 14987
84. เสียงร้องของสิงห์แห่งยูดาห์ (The Roar) - Chirs Tomlin 4749
83. เสรีภาพมาครอบครอง (Freedom reigns) - Jesus Culture 4106
82. โปรดปลุกวิญญาณ (Awake My Soul) - Chris Tomlin 6638
81. ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) - Chris Tomlin 4412
80. กางเขน (The Cross) - Bethel 5769
79. ที่ลึกร้องเรียก (Deep cries out) --- Bethel 11624
78. บทเพลงโยเซฟ (Joseph's Song) --- Steve Swanson 6323
77. ต่อพระนาม (At Your name) --- Phil Whickham 10649
76. สร้างแผ่นดินพระองค์ (Build Your kingdom here) --- Rend Collective 6111
75. ขอไฟจุดโหม (Consuming Fire) --- Tim Hughes 10327
74. ฝนเทมา (Let It Rain) --- Jesus Culture 10812
73. ตลอดนิรันดร์ (Forevermore) --- Jesus Culture 5999
72. ต้องการเพียงพระองค์ (I just want You more) --- Bethel 8024
71. ชื่นชมยินดี (Joyful Joyful) --- IHOP 6697
70. ต่อหน้าองค์พระเจ้า ( Here in Your presence ) --- New Life Worship 10170
69. ชาโลม เยรูซาเล็ม (Shalom Jerusalem) --- Paul Wilbur 7804
68. เปิดออก (Fling Wide) --- Misty Edwards 7649
67. บัพติศมาดวงใจ (Baptize My Heart) --- Misty Edwards 6140
66. โปรดฟังจากสวรรค์ (Hear us from Heaven) --- Jared Anderson 5279
65. พระองค์คือพระยาห์เวห์ (He is Yahweh) --- Vineyard 7507
64. ควรคู่คำสรรเสริญ (Worthy of it all) --- David Brymer 19261
63. พระองค์งดงาม (Beautiful) --- Phil Whickham 17277
62. พระวิญญาณเทฝนมา (Holy Spirit Rain Down) - Hillsong 6780
61. ฉันหลงรักในการทรงสถิต (I'm a lover of Your presence) --- Bryan & Katie Torwalt 8391
60. ขอทรงเติมเต็ม (Fill me up) --- Jesus Culture 7619
59. พระวิญญาณเทมา ( Spirit Break Out ) --- Jesus Culture 10319
58. ทรงพระชนม์ (Alive) --- Jesus Culture 7516
57. ไฟที่ไม่มีดับ (Fire never sleeps) --- Jesus Culture w Martin Smith 6303
56. ราชาเหนือฟ้าสวรรค์ (King of Heaven) --- Paul Baloche 21288
55. ให้ใกล้อีก (Closer) --- Amanda Cook 11533
54. ไม่เคยหยุดยั้ง (You won't relent) --- Misty Edwards 9437
53. ขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ออก (Rend) --- Misty Edwards 4380
52. ที่ใดพระวิญญาณพระองค์อยู่ (Where the Spirit of the Lord is) --- Chris Tomlin 6440
51. รักพระองค์เทลงมา (Love came down) --- Bethel 13671
50. ฉันจึงไม่กลัว (Whom shall I fear - God of Angel Armies) --- Chris Tomlin 10808
49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe 13206
48. ทรงมีชัย (Overcome) --- Jeremy Camp 6997
47. บทเพลงแห่งวิวรณ์ (Revelation Song) --- Kari Jobe 8269
46. จุดดวงไฟ (Set a Fire) --- Will Reagan 19140
45. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) --- Bethel 25465
44. พระเจ้าสามารถ (God is able) --- Hillsong 11769
43. ให้โลกได้รู้ (Rooftops) --- Jesus Culture 20106
42. สรรเสริญพระองค์ (O Praise Him) --- David Crowder Band 5710
41. หักโซ่ตรวนจองจำ (Break Every Chain) --- Jesus Culture 33636
40. ราชาแห่งพระสิริ (King of Glory) --- Jesus Culture 17655
39. สวรรค์โห่ร้อง (Let Heaven Shout) --- Jessie Rogers 9409
38. พระองค์ไป ฉันจะไป (Where You go, I go) -- Brian Johnson & Jon Mohr 7667
37. พระสิริพระองค์เคลื่อนมา (Shekinah Glory) - Cory Asbury * 17279
36. พระวิญญาณ (Holy Spirit) --- Bryan and Katie Torwalt 29056
35. เต็มด้วยสง่าราศี (Glorious) --- Bryan and Katie Torwalt 6669
34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt 7540
33.พระองค์ทำสิ่งนี้ (This is what You do) --- Bethel Church 7016
32. พระเยซูศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Jesus be the center of it all ) --- Israel Houghton & Micah Massey 10650
31. พระนามพระเยซู (The Name of Jesus) --- Chris Tomlin 15662
30. ชื่นชม ยินดี ธิดาแห่งศิโยน (Roni Roni Bat Zion) --- David Loden 6080
29. พระเจ้าลุกขึ้น (Let God arise) --- Paul Wilbur 4501
28. พระเจ้าครอบครองที่นี่ (Our God Reigns Here) --- John Waller 7461
27. เราหวงแหนเจ้า โอ้ ศิโยน (Zealous over Zion) --- Ted Pierce 7286
26. เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) --- Laura Story 9411
25. นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) --- Steve Swanson 11545
24. ฉันเป็นใคร (Who Am I) --- Casting Crowns 27311
23. ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading my sorrows) --- Darrell Evans 8582
22. ยาห์เวห์ (Yahweh) --- Hillsong 10981
21. แอ็กนัส เดอี (Agnus Dei) --- Michael W. Smith 9568
20. บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม (Daughters of Jerusalem) --- David Brymer 6190
19. ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) --- Paul Wilbur 8677
18. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afraid) --- Paul Wilbur 14916
17. ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) --- Planetshakers 20194
16. มุ่งตรงไป (Run) --- Hillsong 6157
15. เพื่อนของพระเจ้า (Friend of God) --- Israel Houghton 6533
14. เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) --- Kathryn Scott 6866
13. เชิญมาเต้นรำ (Dance With Me) --- Chris Dupre 7177
12. ทุกวัน (All Day) --- Hillsong 6701
11. Desert Song --- Hillsong 12952
10. ทรงสมควรสรรเสริญ (Worthy is the Lamb) --- Hillsong 13526
9. พระเจ้าของเรา (Our God) --- Chris Tomlin 41022
8. ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) --- Hillsong 8197
7. ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) --- Hillsong 7722
6. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) --- Martin Smith 9078
5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) --- Chris Tomlin 43911
4. วางชีวิต (We Fall Down) --- Chris Tomlin 9248
3. โฮซันนา (Hosanna) - Hillsong 36752
2. องค์ผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) --- Marc Byrd, Steve Hindalong 7930
1. ชั่วนิรันดร์ (Forever) --- Chris Tomlin 15907