ramdom06.jpg
Display # 
Title Hits
105. สร้างชีวิต (Build my life) - Housefire 7651
104. เมื่อพระองค์ดำเนินเข้ามา (When You walk into the room) - Brian & Katie torwalt 3884
103. เพียงผู้เดียว (One Thing) - Hillsong 5462
102. จอมราชา พระผู้ไถ่ (Lion and the Lamb) - Bethel 5647
101. ใช่และเอเมน (Yes and Amen) - Chris Tomlin 6551
100. เสมอไป นิจนิรันดร์ (Always forever) - Phil Whickham 5354
99. คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) - Phil Wickham 10419
98. อยู่ในสายธาร (In the river) - Jesus Culture 3409
97. ฉันมีเสรี (Freedom) - Bethel 4724
96. ที่ประทับคือสวรรค์ของฉัน (Your presence is heaven to me ) - Israel Houghton 5763
95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel 14063
94. พ่อผู้แสนดี (Good good Father ) - Housefire 12361
93. พระเยซู เรารักพระองค์ (Jesus we love You) - Bethel 5049
92 . เร้าภายใน (Wake) - Hillsong 9569
91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - David Paden 6626
90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech 7846
89. ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) - Bethel 28056
88. ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) - Vertical Worship 5458
87. ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) - Hillsong 8309
86. ให้พระองค์หมด (Give it all) - Bethel 4461
85. พระองค์ดี (You are good) - Bethel 11959
84. เสียงร้องของสิงห์แห่งยูดาห์ (The Roar) - Chirs Tomlin 4125
83. เสรีภาพมาครอบครอง (Freedom reigns) - Jesus Culture 3555
82. โปรดปลุกวิญญาณ (Awake My Soul) - Chris Tomlin 5613
81. ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) - Chris Tomlin 3833
80. กางเขน (The Cross) - Bethel 5188
79. ที่ลึกร้องเรียก (Deep cries out) --- Bethel 10385
78. บทเพลงโยเซฟ (Joseph's Song) --- Steve Swanson 5674
77. ต่อพระนาม (At Your name) --- Phil Whickham 9743
76. สร้างแผ่นดินพระองค์ (Build Your kingdom here) --- Rend Collective 5527
75. ขอไฟจุดโหม (Consuming Fire) --- Tim Hughes 8963
74. ฝนเทมา (Let It Rain) --- Jesus Culture 9509
73. ตลอดนิรันดร์ (Forevermore) --- Jesus Culture 5402
72. ต้องการเพียงพระองค์ (I just want You more) --- Bethel 7343
71. ชื่นชมยินดี (Joyful Joyful) --- IHOP 5997
70. ต่อหน้าองค์พระเจ้า ( Here in Your presence ) --- New Life Worship 9126
69. ชาโลม เยรูซาเล็ม (Shalom Jerusalem) --- Paul Wilbur 7045
68. เปิดออก (Fling Wide) --- Misty Edwards 7009
67. บัพติศมาดวงใจ (Baptize My Heart) --- Misty Edwards 5579
66. โปรดฟังจากสวรรค์ (Hear us from Heaven) --- Jared Anderson 4796
65. พระองค์คือพระยาห์เวห์ (He is Yahweh) --- Vineyard 6699
64. ควรคู่คำสรรเสริญ (Worthy of it all) --- David Brymer 16313
63. พระองค์งดงาม (Beautiful) --- Phil Whickham 14839
62. พระวิญญาณเทฝนมา (Holy Spirit Rain Down) - Hillsong 6272
61. ฉันหลงรักในการทรงสถิต (I'm a lover of Your presence) --- Bryan & Katie Torwalt 7378
60. ขอทรงเติมเต็ม (Fill me up) --- Jesus Culture 6852
59. พระวิญญาณเทมา ( Spirit Break Out ) --- Jesus Culture 8912
58. ทรงพระชนม์ (Alive) --- Jesus Culture 6703
57. ไฟที่ไม่มีดับ (Fire never sleeps) --- Jesus Culture w Martin Smith 5755
56. ราชาเหนือฟ้าสวรรค์ (King of Heaven) --- Paul Baloche 18833
55. ให้ใกล้อีก (Closer) --- Amanda Cook 10288
54. ไม่เคยหยุดยั้ง (You won't relent) --- Misty Edwards 8713
53. ขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ออก (Rend) --- Misty Edwards 3983
52. ที่ใดพระวิญญาณพระองค์อยู่ (Where the Spirit of the Lord is) --- Chris Tomlin 6015
51. รักพระองค์เทลงมา (Love came down) --- Bethel 12379
50. ฉันจึงไม่กลัว (Whom shall I fear - God of Angel Armies) --- Chris Tomlin 10038
49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe 11906
48. ทรงมีชัย (Overcome) --- Jeremy Camp 6016
47. บทเพลงแห่งวิวรณ์ (Revelation Song) --- Kari Jobe 7457
46. จุดดวงไฟ (Set a Fire) --- Will Reagan 16661
45. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) --- Bethel 22615
44. พระเจ้าสามารถ (God is able) --- Hillsong 10719
43. ให้โลกได้รู้ (Rooftops) --- Jesus Culture 18198
42. สรรเสริญพระองค์ (O Praise Him) --- David Crowder Band 5145
41. หักโซ่ตรวนจองจำ (Break Every Chain) --- Jesus Culture 28895
40. ราชาแห่งพระสิริ (King of Glory) --- Jesus Culture 14614
39. สวรรค์โห่ร้อง (Let Heaven Shout) --- Jessie Rogers 8720
38. พระองค์ไป ฉันจะไป (Where You go, I go) -- Brian Johnson & Jon Mohr 7091
37. พระสิริพระองค์เคลื่อนมา (Shekinah Glory) - Cory Asbury * 15587
36. พระวิญญาณ (Holy Spirit) --- Bryan and Katie Torwalt 24874
35. เต็มด้วยสง่าราศี (Glorious) --- Bryan and Katie Torwalt 6198
34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt 6850
33.พระองค์ทำสิ่งนี้ (This is what You do) --- Bethel Church 6411
32. พระเยซูศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Jesus be the center of it all ) --- Israel Houghton & Micah Massey 9571
31. พระนามพระเยซู (The Name of Jesus) --- Chris Tomlin 13525
30. ชื่นชม ยินดี ธิดาแห่งศิโยน (Roni Roni Bat Zion) --- David Loden 5668
29. พระเจ้าลุกขึ้น (Let God arise) --- Paul Wilbur 4134
28. พระเจ้าครอบครองที่นี่ (Our God Reigns Here) --- John Waller 6789
27. เราหวงแหนเจ้า โอ้ ศิโยน (Zealous over Zion) --- Ted Pierce 6891
26. เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) --- Laura Story 8575
25. นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) --- Steve Swanson 10449
24. ฉันเป็นใคร (Who Am I) --- Casting Crowns 24038
23. ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading my sorrows) --- Darrell Evans 7653
22. ยาห์เวห์ (Yahweh) --- Hillsong 9815
21. แอ็กนัส เดอี (Agnus Dei) --- Michael W. Smith 8540
20. บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม (Daughters of Jerusalem) --- David Brymer 5563
19. ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) --- Paul Wilbur 7739
18. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afraid) --- Paul Wilbur 13046
17. ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) --- Planetshakers 17552
16. มุ่งตรงไป (Run) --- Hillsong 5386
15. เพื่อนของพระเจ้า (Friend of God) --- Israel Houghton 5861
14. เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) --- Kathryn Scott 6020
13. เชิญมาเต้นรำ (Dance With Me) --- Chris Dupre 6360
12. ทุกวัน (All Day) --- Hillsong 5973
11. Desert Song --- Hillsong 11783
10. ทรงสมควรสรรเสริญ (Worthy is the Lamb) --- Hillsong 11947
9. พระเจ้าของเรา (Our God) --- Chris Tomlin 34455
8. ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) --- Hillsong 7381
7. ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) --- Hillsong 7008
6. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) --- Martin Smith 8243
5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) --- Chris Tomlin 38139
4. วางชีวิต (We Fall Down) --- Chris Tomlin 8261
3. โฮซันนา (Hosanna) - Hillsong 30895
2. องค์ผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) --- Marc Byrd, Steve Hindalong 7172
1. ชั่วนิรันดร์ (Forever) --- Chris Tomlin 14214