ramdom17.jpg
Display # 
Title Hits
105. สร้างชีวิต (Build my life) - Housefire 21374
104. เมื่อพระองค์ดำเนินเข้ามา (When You walk into the room) - Brian & Katie torwalt 9582
103. เพียงผู้เดียว (One Thing) - Hillsong 11696
102. จอมราชา พระผู้ไถ่ (Lion and the Lamb) - Bethel 13361
101. ใช่และเอเมน (Yes and Amen) - Chris Tomlin 15077
100. เสมอไป นิจนิรันดร์ (Always forever) - Phil Whickham 8961
99. คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) - Phil Wickham 24053
98. อยู่ในสายธาร (In the river) - Jesus Culture 6369
97. ฉันมีเสรี (Freedom) - Bethel 8555
96. ที่ประทับคือสวรรค์ของฉัน (Your presence is heaven to me ) - Israel Houghton 10151
95. องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) - Bethel 26064
94. พ่อผู้แสนดี (Good good Father ) - Housefire 19533
93. พระเยซู เรารักพระองค์ (Jesus we love You) - Bethel 9868
92 . เร้าภายใน (Wake) - Hillsong 16034
91. ฟ้าสวรรค์เปิดออก (Heaven is open) - David Paden 10345
90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech 13879
89. ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) - Bethel 49690
88. ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) - Vertical Worship 9435
87. ฉันเชื่อสิ่งนี้ (This I believe) - Hillsong 14877
86. ให้พระองค์หมด (Give it all) - Bethel 8031
85. พระองค์ดี (You are good) - Bethel 24700
84. เสียงร้องของสิงห์แห่งยูดาห์ (The Roar) - Chirs Tomlin 7649
83. เสรีภาพมาครอบครอง (Freedom reigns) - Jesus Culture 6356
82. โปรดปลุกวิญญาณ (Awake My Soul) - Chris Tomlin 10587
81. ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) - Chris Tomlin 6746
80. กางเขน (The Cross) - Bethel 8478
79. ที่ลึกร้องเรียก (Deep cries out) --- Bethel 18438
78. บทเพลงโยเซฟ (Joseph's Song) --- Steve Swanson 9028
77. ต่อพระนาม (At Your name) --- Phil Whickham 14348
76. สร้างแผ่นดินพระองค์ (Build Your kingdom here) --- Rend Collective 8610
75. ขอไฟจุดโหม (Consuming Fire) --- Tim Hughes 16099
74. ฝนเทมา (Let It Rain) --- Jesus Culture 15633
73. ตลอดนิรันดร์ (Forevermore) --- Jesus Culture 8212
72. ต้องการเพียงพระองค์ (I just want You more) --- Bethel 10849
71. ชื่นชมยินดี (Joyful Joyful) --- IHOP 9798
70. ต่อหน้าองค์พระเจ้า ( Here in Your presence ) --- New Life Worship 14207
69. ชาโลม เยรูซาเล็ม (Shalom Jerusalem) --- Paul Wilbur 11411
68. เปิดออก (Fling Wide) --- Misty Edwards 10822
67. บัพติศมาดวงใจ (Baptize My Heart) --- Misty Edwards 8780
66. โปรดฟังจากสวรรค์ (Hear us from Heaven) --- Jared Anderson 7356
65. พระองค์คือพระยาห์เวห์ (He is Yahweh) --- Vineyard 10520
64. ควรคู่คำสรรเสริญ (Worthy of it all) --- David Brymer 32863
63. พระองค์งดงาม (Beautiful) --- Phil Whickham 23111
62. พระวิญญาณเทฝนมา (Holy Spirit Rain Down) - Hillsong 9524
61. ฉันหลงรักในการทรงสถิต (I'm a lover of Your presence) --- Bryan & Katie Torwalt 12863
60. ขอทรงเติมเต็ม (Fill me up) --- Jesus Culture 10970
59. พระวิญญาณเทมา ( Spirit Break Out ) --- Jesus Culture 15469
58. ทรงพระชนม์ (Alive) --- Jesus Culture 10350
57. ไฟที่ไม่มีดับ (Fire never sleeps) --- Jesus Culture w Martin Smith 8710
56. ราชาเหนือฟ้าสวรรค์ (King of Heaven) --- Paul Baloche 30033
55. ให้ใกล้อีก (Closer) --- Amanda Cook 16692
54. ไม่เคยหยุดยั้ง (You won't relent) --- Misty Edwards 12418
53. ขอพระองค์เปิดฟ้าสวรรค์ออก (Rend) --- Misty Edwards 6171
52. ที่ใดพระวิญญาณพระองค์อยู่ (Where the Spirit of the Lord is) --- Chris Tomlin 8809
51. รักพระองค์เทลงมา (Love came down) --- Bethel 18407
50. ฉันจึงไม่กลัว (Whom shall I fear - God of Angel Armies) --- Chris Tomlin 14092
49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe 17754
48. ทรงมีชัย (Overcome) --- Jeremy Camp 9848
47. บทเพลงแห่งวิวรณ์ (Revelation Song) --- Kari Jobe 11571
46. จุดดวงไฟ (Set a Fire) --- Will Reagan 27864
45. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) --- Bethel 37212
44. พระเจ้าสามารถ (God is able) --- Hillsong 16127
43. ให้โลกได้รู้ (Rooftops) --- Jesus Culture 26509
42. สรรเสริญพระองค์ (O Praise Him) --- David Crowder Band 7731
41. หักโซ่ตรวนจองจำ (Break Every Chain) --- Jesus Culture 44026
40. ราชาแห่งพระสิริ (King of Glory) --- Jesus Culture 22797
39. สวรรค์โห่ร้อง (Let Heaven Shout) --- Jessie Rogers 12319
38. พระองค์ไป ฉันจะไป (Where You go, I go) -- Brian Johnson & Jon Mohr 9947
37. พระสิริพระองค์เคลื่อนมา (Shekinah Glory) - Cory Asbury * 24287
36. พระวิญญาณ (Holy Spirit) --- Bryan and Katie Torwalt 39980
35. เต็มด้วยสง่าราศี (Glorious) --- Bryan and Katie Torwalt 8771
34. ฉันเห็นสวรรค์ (I see heaven) --- Bryan and Katie Torwalt 10765
33.พระองค์ทำสิ่งนี้ (This is what You do) --- Bethel Church 9346
32. พระเยซูศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Jesus be the center of it all ) --- Israel Houghton & Micah Massey 15788
31. พระนามพระเยซู (The Name of Jesus) --- Chris Tomlin 23101
30. ชื่นชม ยินดี ธิดาแห่งศิโยน (Roni Roni Bat Zion) --- David Loden 7935
29. พระเจ้าลุกขึ้น (Let God arise) --- Paul Wilbur 6157
28. พระเจ้าครอบครองที่นี่ (Our God Reigns Here) --- John Waller 9708
27. เราหวงแหนเจ้า โอ้ ศิโยน (Zealous over Zion) --- Ted Pierce 9341
26. เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) --- Laura Story 12879
25. นี่คือแผ่นดินของพระองค์ (The Kingdom of God is here) --- Steve Swanson 16398
24. ฉันเป็นใคร (Who Am I) --- Casting Crowns 35576
23. ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก (Trading my sorrows) --- Darrell Evans 12501
22. ยาห์เวห์ (Yahweh) --- Hillsong 16234
21. แอ็กนัส เดอี (Agnus Dei) --- Michael W. Smith 14417
20. บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม (Daughters of Jerusalem) --- David Brymer 9112
19. ถวายพรแด่องค์พระเจ้า (Blessed is the Lord) --- Paul Wilbur 12224
18. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด (Why Should I Be Afraid) --- Paul Wilbur 20716
17. ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) --- Planetshakers 27163
16. มุ่งตรงไป (Run) --- Hillsong 8965
15. เพื่อนของพระเจ้า (Friend of God) --- Israel Houghton 9464
14. เปรียบดังลมหายใจข้า (Breathe) --- Kathryn Scott 10820
13. เชิญมาเต้นรำ (Dance With Me) --- Chris Dupre 10681
12. ทุกวัน (All Day) --- Hillsong 9434
11. Desert Song --- Hillsong 17383
10. ทรงสมควรสรรเสริญ (Worthy is the Lamb) --- Hillsong 18962
9. พระเจ้าของเรา (Our God) --- Chris Tomlin 52713
8. ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) --- Hillsong 11187
7. ร้องถึงรักยิ่งใหญ่ (Sing of Your Great Love) --- Hillsong 10484
6. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) --- Martin Smith 12628
5. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) --- Chris Tomlin 61928
4. วางชีวิต (We Fall Down) --- Chris Tomlin 13184
3. โฮซันนา (Hosanna) - Hillsong 55415
2. องค์ผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) --- Marc Byrd, Steve Hindalong 10911
1. ชั่วนิรันดร์ (Forever) --- Chris Tomlin 22112