ramdom03.jpg

49. พระองค์อยู่ข้างฉัน (You are for me) --- Kari Jobe

ชื่อเพลง (ภาษาไทย) : พระองค์อยู่ข้างฉัน

ชื่อเพลง (ภาษาอังกฤษ) : You are for me

ผู้แต่ง : Kari Jobe

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง :

ดาวน์โหลด MP3 :        

 

Intro :   |  G  |  D/F#  |  Em  |  C  |
          G              D/F#            
1. ทรงสัตย์จริง  ไม่เปลี่ยนแปลง        
    So faithful.  So constant        
         Em            
    ทรงรักด้วยความมั่นคง        
    So loving and so true        
         C            
    ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ในทุกๆ สิ่ง        
    So powreful in all You do
       

          G           D/F#            
2. ทรงเติมฉัน เฝ้ามองฉัน        
    You fill me.  You see me        
          Em            
    ทรงเห็นทุกทางที่ทำ        
    You know my every move        
       C            
    ยังรักที่จะฟังเสียงเพลงฉัน        
    You love for me to sing to You        
          G             D/F#            
3. ทรงพระคุณ  และอดทน        
    So patient.  So gracious        
          Em            
    ทรงพระเมตตาซื่อตรง        
    So merciful and true        
          C            
    ทรงล้ำเลอเลิศในทุกๆ สิ่ง        
    So wonderful in all You do        
        G                                              
**ฉันรู้ พระองค์อยู่ข้างฉัน                                
    I know that You are for me                                
       D/F#                                    
    ฉันรู้ ทรงยืนเคียงข้างฉัน                                
    I know that You are for me                                
       Em                                    
    ฉันรู้ ในยามฉันพลั้งพลาด                                
    I know that You will never                                
        C                                    
    ไม่เคยทอดทิ้งฉันให้เดียวดาย                                
    Forsake me in my weaknesses                                
        G                                    
    ฉันรู้ ว่าทรงเสด็จมา                                
    I know that You have come now                                
    D/F#                          Em                                    
    เพื่อจารึกภายในหัวใจของฉัน                                
    Even if to write upon my heart                                
              C                                    
    ให้คอยย้ำเตือน ถึงพระองค์                                
    To remind me who You are                                
                                    
                                    
คีย์อื่น :  A                                    
ข้อ BB :  รม 8.31   ยรม 31.33   ฮบ 10.16